نرم افزار حراست و انتظامات دژبان (تحت ویندوز)

جامع ترین نرم افزار حراست و انتظامات در ایران

سیستم-جامع-حراست-انتظامات-دژبان

ثبت ورود میهمان

در هنگام مراجعه ارباب رجوع، ابتدا فرد ملاقات شونده انتخاب شده و شماره تلفنهای وی نمایش داده می شود ، نگهبان ضمن تماس، هماهنگی لازم را جهت ورود میهمان انجام داده، سپس ضمن اخذ کارت شناسایی از میهمان و ورود اطلاعات وی، اقدام به عکس برداری از ایشان نموده و برگه ملاقات را صادر می نماید.

مراجعه مجدد میهمان

 • با مراجعه مجدد میهمان و حضور وی در جلوی دوربین، سیستم تشخیص چهره فعال شده و با درصد خطای کم میهمان را شناسایی نموده و اطلاعات فردی و اطلاعات آخرین مراجعه وی را در اختیار کاربر انتظامات قرار داده و گزارشات و نمودارهای مدیریتی نیز از تردد میهمانان ارائه می نماید.

رزرو میهمان

پرسنل شرکت می توانند در صورت دعوت از میهمان، مشخصات وی را در سیستم وارد نموده و ورود ایشان را توسط سیستم رزرو نمایند و از این طریق نگهبان در جریان مراجعه میهمانان خاص قرار گرفته و هنگام مراجعه، ایشان را با احترام راهنمایی می نماید.

خوش آمد گویی به میهمان

با قرار دادن یک کامپیوتر و نصب مانیتور آن بر روی دیوار، پیامی محتوی پیام خوش آمد گویی بر روی مانیتور برای مدت کوتاهی نمایش داده می شود.

اخذ تائیدیه ملاقات میهمان و میزبان

زمانیکه میهمان به ملاقات فرد ملاقات شونده می رود میزبان می تواند در رایانه خود  مشخصات میهمان را مشاهده و مراجعه وی را به دفتر خود تائید نماید.

 • امکان مشاهده امضاء ملاقات شونده و تطبیق آن با امضاء روی برگه ملاقات:
  • در هنگام خروج میهمان امکان مشاهده و تطبیق امضاء پرسنل با امضای برگه برای نگهبان فراهم می شود.
 • ثبت و کنترل ورود و خروج پرسنلی که با توجه به موقعیت شغلی از سیستم حضور و غیاب ثبت استفاده نمی کنند:

در سیستم دژبان تردد برخی از پرسنل شرکت که از سیستم ساعت زنی استفاده نمی کنند ثبت می شود.

 • ثبت شیفت های نگهبانی و ارائه لوح نگهبانی همراه با دفتر ثبت وقایع:
  • سیستم جامع انتظامات امکانات کاملی را جهت تنظیم لوح نگهبانی و دفتر ثبت وقایع ارائه می نماید.


 • رزرو و ثبت و کنترل ورود و خروج کلیه اقلام امانی (شخصی، سازمانی) بهمراه هشدارهای دوره ای برای برگشت آنها

   

  • خروج کالاهای امانی از شرکت:
   • بعضاً لازم است تا برخی از اموال شرکت جهت تعمیر و … از شرکت خارج شده و مجدداً عودت شوند، سیستم دژبان جهت ثبت ورود و خروج و اطلاع رسانی عودت کالاهای امانی امکانات لازم را فراهم می کند.
  • ورود کالاهای شخصی:

    

   • در تمامی شرکتها ممکن است پرسنل شرکت، اقلام شخصی خود را وارد شرکت کنند و در زمان دیگری آنرا از شرکت خارج نمایند، سیستم دژبان این امکان را فراهم می آورد که مشخصات کالای یاد شده در سیستم ثبت شود، تا زمان خروج کالا نگهبان بتواند مشخصات آن را با کالای وارد شده تطبیق دهد.
 • ثبت و کنترل ورود و خروج خودرو ها ( شخصی ، شرکتی ، خودروهای پیمانکار ، ماشین آلات پیمانکار و … ) :
  • در سیستم جامع حراست و انتظامات (دژبان) این امکان بوجود آمده تا مشخصات و زمان تردد خودروهایی که در سازمان و یاشرکت تردد می کنند در درب نگهبانی خودرویی ثبت و کنترل شوند.

ورود کالاهای شخصی : در تمامی شرکتها ممکن است پرسنل شرکت ، اقلام شخصی خود را وارد شرکت کنند و در زمان دیگری آنرا از شرکت خارج نمایند ، سیستم دژبان این امکان را فراهم می آورد که مشخصات کالای یاد شده در سیستم ثبت شود، تا زمان خروج کالا نگهبان بتواند مشخصات آن را با کالای وارد شده تطبیق دهد .

امکانات نرم افزار در حوزه حراست

تخلفات و جرایم

ثبت و پیگیری تخلف پرسنل سازمانی و پیمانکار و همچنین تخلف خودروها

صورتجلسه حوادث

ثبت کلیه اطلاعات حوادث رخ داده و صدور برگه صورتجلسه حوادث و آرشیو اطلاعات حوادث.

ثبت مصرف مواد مخدر و آزمایش های مربوطه

ورود و آرشیو اطلاعات آزمایش مواد مخدر از پرسنل و پیمانکاران.

سفرهای خارجی پرسنل

ثبت اطلاعات سفرهای خارجی پرسنل.

آدمک
 • ثبت گزارشات جلوگیری از سرقت: ثبت بازدید های بعمل آمده از ساختمانها جهت رفع نواقص مشاهده شده.

فهرست وسایل تحویلی به پرسنل حراست: ثبت کلیه وسایل تحویل شده به پرسنل حراست.

 • ثبت رویدادها: ورود اطلاعات کلیه رویدادها مانند، نزاع، درگیری، سرقت و … و امکان چاپ گزارشات مربوطه.
 • پرسنل ممنوع الخروج: ورود اطلاعات پرسنل ممنوع الخروج و امکان رویت همزمان اطلاعات، توسط نگهبانی درب خروج.
 • اتباع بیگانه:
  • ثبت اطلاعات اتباع بیگانه ممنوع الورود.
  • ثبت مشخصات اتباع بیگانه و برنامه بازدید آنها.
  • ثبت تردد اتباع بیگانه بهمراه صدور کارت تردد.

 

 • مانیتورینگ:
  • ثبت گزارش خرابی تجهیزات، ثبت گزارش فعالیتهای مانیتورینگ، جدول زمانی رویت نفرات و مسئولیت شیفت.
 • صدور مجوز:

صدور مجوز ورود و خروج برای پرسنل، پیمانکاران، کالاها، صدور مجوز تردد خودرو و صدور برگه تردد خودرو.

 • ثبت اطلاعات شرکتهای پیمانکار:
  • ثبت اطلاعات شرکتهای پیمانکار بهمراه مشخصات مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره.
  • ورود اطلاعات قراردادهای شرکتهای پیمانکار.
  • ثبت اطلاعات پرسنل شرکتهای پیمانکار و صدور کارت تردد.
  • ثبت اطلاعات خودروهای شرکتهای پیمانکار و ورود اطلاعات رانندگان آنها و صدور کارت تردد.
  • ثبت اطلاعات دستگاهها و ماشین آلات شرکتهای پیمانکار.
  • ثبت ورود و خروج کالاهای پیمانکاران و گزارشات مربوطه.

سایر محصولات