سازمان ورزش شهرداری تهران

پروژه نصب و راه اندازی گیت های کنترل تردد دژبان در سازمان ورزش شهرداری تهران.

زمان اجرای پروژه: آذر ۱۴۰۲

مکان پروژه:استان تهران.

اطلاعات تماس