لزوم استفاده

امروزه با پیشرفت تکنولوژی و تسلط اکثریت مردم به استفاده از رایانه و لزوم کاهش هزینه ها در سازمان ها و شرکتها، شرکت مهندسی نرم افزاری پیام گستر را ترغیب به تولید و ارائه سیستم مکانیزه پذیرش ارباب رجوع نمود.

کاربری سیستم پذیرش خودکار مراجعین

سیستم پذیرش مراجعین خودکار که مبتنی بر کیوسک و صفحه نمایش لمسی می باشد، با استفاده از نرم افزار مراجعین دژبان راه اندازی شده و طی چند مرحله به ارباب رجوع کمک می نماید تا بتواند فرآیند پذیرش خود را طی نموده و سپس برگه ملاقات و یا کارت تردد خود را از کیوسک دریافت نماید.
این سیستم ضمن دارا بودن قابلیت عکس برداری دستی و خودکار (تشخیص چهره و شناسایی ارباب رجوع در مراجعات بعدی) میتواند با استفاده از پرینتر حرارتی و یا پرینتر لیزری برگه ملاقات را چاپ و در اختیار مراجعه کننده قراردهد و یا با استفاده از دستگاه دیسپنسر کارت تردد را به ارباب رجوع تحویل دهد.

پذیرش مکانیزه ارباب رجوع

روال پذیرش مکانیزه (مدل Dejban WK2):

ابتدا ارباب رجوع در جلوی کیوسک قرار گرفته و ضمن مطالعه راهنمایی که در استند کناری کیوسک قرار می دهد، سپس با انتخاب واحد و نام ملاقات شونده، عکس برداری از چهره مراجعه کننده به صورت خودکار صورت گرفته و پس از اسکن کارت شناسایی و وارد کردن نام و نام خانوادگی خود برگه ملاقات یا کارت تردد را تحویل گرفته و برای ورود به نگهبان مراجعه می نماید، ضمناً در صورت برقراری اینترنت در کیوسک می توان از طریق پیام کوتاه تائیدیه ورود ارباب رجوع را از فرد ملاقات شونده دریافت نمود.