الکامپ

نمایشگاه الکامپ ( اولین حضور دژبان در نمایشگاه ها )
دفعات حضور : ۲ بار

۱۳۸۸ – ۱۳۸۹

زمان برگزاری : یک بار در سال

محصولات حاضر در نمایشگاه : نرم افزار حراست – نرم افزار پلاک خوان

الکامپ ۱۳۸۹

الکامپ ۱۳۸۸