تایم لاین محصولات دژبان

آشنایی با تاریخچه محصولات کنترل تردد دژبان و تغییرات نسل آن ها

سال 1386
اولین نسخه از اتوماسیون حراست دژبان
رونمایی از اولین نسخه از نرم افزار و شروع فعالیت دژبان
سال 1391
اولین نسخه از نرم افزار پلاک خوان

رونمایی از اولین نسخه نرم افزار پلاک خوان پارکینگی دژبان

سال 1392
نرم افزار گشت و نگهبانی (تحت اندروید)

رونمایی از اولین نرم افزار موبایلی 

سال 1393
نسل اول گیت کنترل تردد دژبان

رونمایی از اولین سخت افزار تولیدی که بعدها این مدل گیت کنار گذاشته شد

سال 1394
سیستم پذیرش مکانیزه ارباب رجوع

اولین سیستم مکانیزه تولید دژبان

سال 1395
نسل دوم گیت کنترل تردد دژبان

این نسل شامل تغییرات زیادی در بخش های مختلف گیت بود

سال 1396
بازنویسی نرم افزار پلاک خوان

این نرم افزار با بازنویسی موتور پردازش تصویر عرضه شد

سال 1397
اتوماسیون حراست تحت وب

اولین نرم افزار تحت وب دژبان

سال 1398
نرم افزار گشت و نگهبانی تحت وب

این نرم افزار تکمیل کننده پروژه نرم افزار گشت و نگهبانی بود

سال 1399
راهبند خودرویی

محصولی سخت افزاری برای کنترل تردد خودرو

سال 1400
گیت PD-301

رونمایی از نسل چهارم و نسخه اکونومی گیت کنترل تردد دژبان

سال 1401
گیت های PD-302 و PD-303

رونمایی از نسل پنجم گیت های کنترل تردد دژبان

سال 1402
نرم افزار حضور و غیاب

رونمایی از نرم افزار تحت وب حضور و غیاب دژبان