حضور دژبان در نوزدهمین نمایشگاه ایپاس

حضور غرفه دژبان در نوزدهمین نمایشگاه ایپاس که مورد استقبال چشمگیر بازدیدکنندگان قرار گرفت.

در این غرفه از گیت کنترل تردد جدید دژبان نیز رونمایی شد

admin
در تاریخ:۹ آبان ۱۴۰۱