در رسانه ها

حضور دژبان در تبلیغات تلوزیونی
دفعات حضور : بیش از 30 بار

سال 1395

زمان برگزاری : –

محصولات حاضر در نمایشگاه : گیت کنترل تردد – اتوماسیون حراست – نرم افزار پلاک خوان

این تیزر تلوزیونی در سال ۱۳۹۵ بیش از ۳۰ بار در رسانه ملی پخش گردید