رضایت نامه ها

کمیته امداد امام خمینی (ره)

کمیته امداد امام خمینی (ره)

اعلام رضایت کمیته امداد امام خمینی (ره) از عملکرد شرکت پیام گستردر تاریخ: اسفند ماه 1394 ...

شرکت پالایش گاز سرخون و قشم

شرکت پالایش گاز سرخون و قشم

اعلام رضایت شرکت پالایش گاز سرخون و قشم از عملکرد شرکت پیام گستردر تاریخ: خرداد ماه 1395 ...

مجموعه فولاد بافق کسری

مجموعه فولاد بافق کسری

اعلام رضایت شرکت مجموعه فولاد بافق کسری از عملکرد شرکت پیام گستردر تاریخ: اردیبهشت ماه 1395 ...

تعاونی اعتبار ثامن الائمه

تعاونی اعتبار ثامن الائمه

اعلام رضایت تعاونی اعتبار ثامن الائمه از عملکرد شرکت پیام گستردر تاریخ: بهمن ماه 1394 ...

بانک مسکن زنجان

بانک مسکن زنجان

اعلام رضایت بانک مسکن زنجان از عملکرد شرکت پیام گستردر تاریخ: فروردین ماه 1395 ...

بانک انصار

بانک انصار

اعلام رضایت بانک انصار از عملکرد شرکت پیام گستردر تاریخ: اسفند ماه 1393 ...

مجتمع سنگ آهن سنگان

مجتمع سنگ آهن سنگان

اعلام رضایت مجتمع سنگ آهن سنگان از عملکرد شرکت پیام گستردر تاریخ: اردیبهشت ماه 1394 ...

شرکت هوایار

شرکت هوایار

اعلام رضایت شرکت هوایار از عملکرد شرکت پیام گستر...

شرکت سامان اندیشان تجهیز

شرکت سامان اندیشان تجهیز

اعلام رضایت شرکت سامان اندیشان تجهیز از عملکرد شرکت پیام گستر...

سازمان حراست صنعت نفت

سازمان حراست صنعت نفت

اعلام رضایت سازمان حراست صنعت نفت از عملکرد شرکت پیام گستر...

نمایشگاه امنیت در صنعت نفت

نمایشگاه امنیت در صنعت نفت

تقدیر نمایشگاه امنیت در صنعت نفت از عملکرد شرکت پیام گستر...

شرکت دبش سبز گستر

شرکت دبش سبز گستر

اعلام رضایت شرکت دبش سبز گستر از عملکرد شرکت پیام گستردر تاریخ: مرداد ماه 1394 ...

شرکت ایران پتک

شرکت ایران پتک

اعلام رضایت شرکت ایران پتک از عملکرد شرکت پیام گستردر تاریخ: بهمن ماه 1394 ...

مجتمع طلای موته

مجتمع طلای موته

اعلام رضایت مجتمع طلای موته از عملکرد شرکت پیام گستردر تاریخ: بهمن ماه 1394 ...

شرکت فولاد آلیاژی اصفهان

شرکت فولاد آلیاژی اصفهان

اعلام رضایت شرکت فولاد آلیاژی اصفهان از عملکرد شرکت پیام گستردر تاریخ: اسفند ماه 1394 ...

شرکت روغن کشی خرمشهر

شرکت روغن کشی خرمشهر

اعلام رضایت شرکت روغن کشی خرمشهر از عملکرد شرکت پیام گستردر تاریخ: اسفند ماه 1394 ...

بانک مسکن کهکیلویه و بویر احمد

بانک مسکن کهکیلویه و بویر احمد

اعلام رضایت بانک مسکن کهکیلویه و بویر احمد از عملکرد شرکت پیام گستردر تاریخ: فروردین ماه 1395 ...

بانک مسکن خراسان شمالی

بانک مسکن خراسان شمالی

اعلام رضایت شرکت بانک مسکن خراسان شمالی از عملکرد شرکت پیام گستردر تاریخ: اردیبهشت ماه 1395 ...

کارخانه الکترود گرافیتی

کارخانه الکترود گرافیتی

اعلام رضایت کارخانه الکترود گرافیتی از عملکرد شرکت پیام گستردر تاریخ: اردیبهشت ماه 1395 ...

بانک مسکن یزد

بانک مسکن یزد

اعلام رضایت بانک مسکن یزد از عملکرد شرکت پیام گستردر تاریخ: اردیبهشت ماه 1395 ...

شرکت صالح کاشمر

شرکت صالح کاشمر

اعلام رضایت شرکت صالح کاشمر از عملکرد شرکت پیام گستردر تاریخ: اردیبهشت ماه 1395 ...

شرکت باما

شرکت باما

اعلام رضایت شرکت باما از عملکرد شرکت پیام گستردر تاریخ: اردیبهشت ماه 1395 ...

بانک مسکن ایلام

بانک مسکن ایلام

اعلام رضایت بانک مسکن ایلام از عملکرد شرکت پیام گستردر تاریخ: اردیبهشت ماه 1395 ...

بانک مسکن هرمزگان

بانک مسکن هرمزگان

اعلام رضایت شرکت بانک مسکن هرمزگان از عملکرد شرکت پیام گستردر تاریخ: اردیبهشت ماه 1395 ...

مجتمع سرب و روی انگوران

مجتمع سرب و روی انگوران

اعلام رضایت مجتمع سرب و روی انگوران از عملکرد شرکت پیام گستردر تاریخ: اردیبهشت ماه 1395 ...

شرکت سیمان آرتا اردبیل

شرکت سیمان آرتا اردبیل

اعلام رضایت شرکت سیمان آرتا اردبیل از عملکرد شرکت پیام گستردر تاریخ: خرداد ماه 1395 ...

شرکت پخش فرآورده های نفتی ایران

شرکت پخش فرآورده های نفتی ایران

اعلام رضایت شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران از عملکرد شرکت پیام گستردر تاریخ: تیرماه 1395 ...

شرکت آ اس پ

شرکت آ اس پ

اعلام رضایت شرکت آ.اس.پ از عملکرد شرکت پیام گستردر تاریخ: تیرماه 1395 ...