رضایت نامه ها

شرکت پالایش گاز سرخون و قشم

شرکت پالایش گاز سرخون و قشم

اعلام رضایت شرکت پالایش گاز سرخون و قشم از عملکرد شرکت پیام گستر در تاریخ: خرداد ماه ۱۳۹۵ ...

مجموعه فولاد بافق کسری

مجموعه فولاد بافق کسری

اعلام رضایت شرکت مجموعه فولاد بافق کسری از عملکرد شرکت پیام گستر در تاریخ: اردیبهشت ماه ۱۳۹۵ ...

تعاونی اعتبار ثامن الائمه

تعاونی اعتبار ثامن الائمه

اعلام رضایت تعاونی اعتبار ثامن الائمه از عملکرد شرکت پیام گستر در تاریخ: بهمن ماه ۱۳۹۴ ...

بانک مسکن زنجان

بانک مسکن زنجان

اعلام رضایت بانک مسکن زنجان از عملکرد شرکت پیام گستر در تاریخ: فروردین ماه ۱۳۹۵ ...

بانک انصار

بانک انصار

اعلام رضایت بانک انصار از عملکرد شرکت پیام گستر در تاریخ: اسفند ماه ۱۳۹۳ ...

مجتمع سنگ آهن سنگان

مجتمع سنگ آهن سنگان

اعلام رضایت مجتمع سنگ آهن سنگان از عملکرد شرکت پیام گستر در تاریخ: اردیبهشت ماه ۱۳۹۴ ...

شرکت هوایار

شرکت هوایار

اعلام رضایت شرکت هوایار از عملکرد شرکت پیام گستر ...

شرکت سامان اندیشان تجهیز

شرکت سامان اندیشان تجهیز

اعلام رضایت شرکت سامان اندیشان تجهیز از عملکرد شرکت پیام گستر ...

سازمان حراست صنعت نفت

سازمان حراست صنعت نفت

اعلام رضایت سازمان حراست صنعت نفت از عملکرد شرکت پیام گستر ...

نمایشگاه امنیت در صنعت نفت

نمایشگاه امنیت در صنعت نفت

تقدیر نمایشگاه امنیت در صنعت نفت از عملکرد شرکت پیام گستر ...

شرکت دبش سبز گستر

شرکت دبش سبز گستر

اعلام رضایت شرکت دبش سبز گستر از عملکرد شرکت پیام گستر در تاریخ: مرداد ماه ۱۳۹۴ ...

شرکت ایران پتک

شرکت ایران پتک

اعلام رضایت شرکت ایران پتک از عملکرد شرکت پیام گستر در تاریخ: بهمن ماه ۱۳۹۴ ...

مجتمع طلای موته

مجتمع طلای موته

اعلام رضایت مجتمع طلای موته از عملکرد شرکت پیام گستر در تاریخ: بهمن ماه ۱۳۹۴ ...

شرکت فولاد آلیاژی اصفهان

شرکت فولاد آلیاژی اصفهان

اعلام رضایت شرکت فولاد آلیاژی اصفهان از عملکرد شرکت پیام گستر در تاریخ: اسفند ماه ۱۳۹۴ ...

شرکت روغن کشی خرمشهر

شرکت روغن کشی خرمشهر

اعلام رضایت شرکت روغن کشی خرمشهر از عملکرد شرکت پیام گستر در تاریخ: اسفند ماه ۱۳۹۴ ...

بانک مسکن کهکیلویه و بویر احمد

بانک مسکن کهکیلویه و بویر احمد

اعلام رضایت بانک مسکن کهکیلویه و بویر احمد از عملکرد شرکت پیام گستر در تاریخ: فروردین ماه ۱۳۹۵ ...

بانک مسکن خراسان شمالی

بانک مسکن خراسان شمالی

اعلام رضایت شرکت بانک مسکن خراسان شمالی از عملکرد شرکت پیام گستر در تاریخ: اردیبهشت ماه ۱۳۹۵ ...

کارخانه الکترود گرافیتی

کارخانه الکترود گرافیتی

اعلام رضایت کارخانه الکترود گرافیتی از عملکرد شرکت پیام گستر در تاریخ: اردیبهشت ماه ۱۳۹۵ ...

بانک مسکن یزد

بانک مسکن یزد

اعلام رضایت بانک مسکن یزد از عملکرد شرکت پیام گستر در تاریخ: اردیبهشت ماه ۱۳۹۵ ...

شرکت صالح کاشمر

شرکت صالح کاشمر

اعلام رضایت شرکت صالح کاشمر از عملکرد شرکت پیام گستر در تاریخ: اردیبهشت ماه ۱۳۹۵ ...

شرکت باما

شرکت باما

اعلام رضایت شرکت باما از عملکرد شرکت پیام گستر در تاریخ: اردیبهشت ماه ۱۳۹۵ ...

بانک مسکن ایلام

بانک مسکن ایلام

اعلام رضایت بانک مسکن ایلام از عملکرد شرکت پیام گستر در تاریخ: اردیبهشت ماه ۱۳۹۵ ...

بانک مسکن هرمزگان

بانک مسکن هرمزگان

اعلام رضایت شرکت بانک مسکن هرمزگان از عملکرد شرکت پیام گستر در تاریخ: اردیبهشت ماه ۱۳۹۵ ...

مجتمع سرب و روی انگوران

مجتمع سرب و روی انگوران

اعلام رضایت مجتمع سرب و روی انگوران از عملکرد شرکت پیام گستر در تاریخ: اردیبهشت ماه ۱۳۹۵ ...

شرکت سیمان آرتا اردبیل

شرکت سیمان آرتا اردبیل

اعلام رضایت شرکت سیمان آرتا اردبیل از عملکرد شرکت پیام گستر در تاریخ: خرداد ماه ۱۳۹۵ ...

شرکت پخش فرآورده های نفتی ایران

شرکت پخش فرآورده های نفتی ایران

اعلام رضایت شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران از عملکرد شرکت پیام گستر در تاریخ: تیرماه ۱۳۹۵ ...

شرکت آ اس پ

شرکت آ اس پ

اعلام رضایت شرکت آ.اس.پ از عملکرد شرکت پیام گستر در تاریخ: تیرماه ۱۳۹۵ ...

کاربرد RFID CARD ها در حراست و انتظامات

کاربرد RFID CARD ها در حراست و انتظامات

در جامعه‌ای که به سرعت در حال تحول است، امنیت فیزیکی و حفظ نظم از جمله موضوعات حیاتی و حساسی است که نیازمند توجه ویژه‌ای می‌باشد. حراست و انتظامات فیزیکی ...