مشتریان

سوابق اجرایی کلیه محصولات سیستم جامع حراست و انتظامات دژبان

حوزه نهادها و وزارت خانه ها

حوزه بین الملل

حوزه بانکی و شرکت های وابسته

حوزه صنایع نفت، گاز ، پتروشیمی و پالایشگاه

پتروشیمی-غدیر

حوزه وزارت کشور

شرکت متروی تهران و حومه

حوزه ارتباطات، راه و شهرسازی، صنایع هوایی، ریلی و هوانوردی

ارگان های دولتی

حوزه صنایع و کارخانجات تولیدی و شرکت های خصوصی​

سازمان مناطق آزاد، ویژه و اقتصادی

حوزه وزارت نیرو​

حوزه صنایع و معادن

حوزه صنایع خودروسازی

حوزه صنایع فولادی

حوزه صنایع سیمان

حوزه آموزشی، پژوهشی و دانشگاهی

حوزه صنایع دارویی و پزشکی

حوزه گردشگری و هتلداری