نرم افزار حضور و غیاب دژبان

نرم‌افزار حضور و غیاب دژبان ابزاری پیشرفته برای مدیریت تردد پرسنل است که با ویژگی‌هایی همچون یکپارچگی با نرم افزار حراست و انتظامات دژبان، تعریف کاربر نامحدود، و محاسبه کارکرد در روزهای تعطیل با ضریب‌های خاص، به بهبود مدیریت نیروی انسانی کمک می‌کند. این نرم‌افزار امکان ثبت فراموشی تردد، بررسی و اصلاح تردد به صورت فردی و گروهی، تفویض اختیار، و ارسال اطلاعیه‌ها و SMS برای اعلان درخواست‌های پرسنل را دارد. همچنین با سیستم‌های حقوق و دستمزد سازگار است و قابلیت تعریف شیفت‌های کاری و محاسبه انواع مجوزهای مرخصی طبق قوانین کار و خدمات کشوری را فراهم می‌کند. نرم‌افزار دژبان به بهبود کارایی و دقت در مدیریت تردد پرسنل کمک می‌کند.

نرم افزار حضور و غیاب دژبان

نسخه موبایل نرم افزار

امکانات نرم افزار حضور و غیاب

 1. برنامه تحت وب
 1. امکان یکپارچگی با سیستم کترل تردد حراست و انتظامات (دژبان)
 1. امکان تعریف و اتصال به عمده دستگاه های حضور و غیاب مورد استفاده در سطح کشور
 2. کاربر نامحدود
 3. کنترل و نمایش تردد به صورت بر خط
 4. محاسبات برخط کارکرد و مرخصی
 5. امکان محاسبه کارکرد با ضریب در روزهای تعطیل یا روزهای انتخابی
 6. امکان ثبت فراموشی تردد
 7. امکان تعریف سطوح دسترسی مختلف برای مدیران و کارکنان
 8. بررسی و اصلاح تردد پرسنل به صورت فردی و گروهی
 9. ثبت انوع پیوست برای درخواست های استعلاجی و ماموریت و…
 10. امکان تعریف انواع قوانین شخصی سازی شده جهت محاسبات کارکرد و مرخصی سازمان (قوانین پویا)
 11. محاسبه اضافه کاری به صورت شخصی سازی شده
 12. امکان دریافت اطلاعات از سایر سیستم های پرسنلی یا حضور و غیاب
 13. امکان تفویض اختیار و ثبت جانشین
 14. ثبت انواع گردش کار جهت تایید درخواست پرسنل
 15. امکان ثبت اطلاعیه
 16. ایجاد ساختار و چارت سازمانی و حضور و غیابی
 17. امکان ارتباط با سایر سیستم های پرسنلی و حقوق و دستمزد
 18. ارسال sms  جهت اعلان درخواست های پرسنل به مدیران و تاییدیه به کارمندان
کاردکس و مرخصی

کاردکس و مرخصی

 1. امکان محاسبه مرخصی ها و غیبت ها و  استفاده از سهمیه مرخصی سال های گذشته و ایجاد کاردکس سالیانه
 2. امکان اعطای سهمیه مرخصی استحقاقی به صورت روزانه ماهانه و سالیانه بر اساس روز یا ساعت و دقیقه
 3. امکان اعطای انواع مرخصی های تشویقی به فرد گروه یا سازمان
گزارشات

گزارشات

 1. امکان دریافت انواع گزارشات فردی و گروهی براساس فیلتر های مختلف و خروجی به صورت Excel ، PDF
 2. امکان مشاهده و چاپ از مرخصی و ماموریت
 3. گزارشات آماری
 4. گزارشات مدیریتی
 5. گزارشات کاردکس و مانده مرخصی
 6. گزارش کارکرد براساس دوره – ماهیانه – روزانه
 7. گزارشات سرجمع و گزارشات مشروح
 8. امکان ساخت گزارشات شخصی
 9. امکان ایجاد گزارش های چاپی سفارشی سازی شده با استفاده از ابزار گزارش ساز
شیفت کاری

شیفت کاری

 1. تعریف انواع شیفت کاری
 2. تعریف بازه های کارکرد – اضافه کار – تاخیر و تعجیل  - کسر کار و ... به صورت شخصی سازی شده برای سازمان
 3. تعریف تقویم و تعطیلات رسمی و غیر رسمی، سازمانی و شرکتی
 4. ایجاد انواع شیفت و نوبت های گردشی حراست، انتظامات و نگهبانی
 5. ایجاد لوح نگهبانی
 6. ایجاد انواع شیفت و نوبت های گردشی پرستاری
 7. ایجاد جدول برنامه ماهانه پرستاران
 8. امکان ثبت انواع شیفت های دوره
مجوز و درخواست های پرسنل

مجوز و درخواست های پرسنل

 1. قابلیت ثبت و محاسبات تمام مجوزهای مرخصی طبق قانون کار و خدمات کشوری
 2. ایجاد انواع مجوز مرخصی به خواست سازمان و شرکت ها
 3. انواع مرخصی ها و پاس جانبازی
 4. انواع مرخصی مادران دارای فرزند زیر 6 سال و پاس شیردهی
 5. انواع مرخصی های اضطراری
 6. مرخصی های تشویقی
 7. مرخصی ازدواج
 8. مرخصی بدون حقوق
 9. مرخصی فوت اقوام

ماژول رستوران

دستگاه های حضور و غیاب دژبان

Virdi AC1100

ZKTeco UFace 302

Virdi AC5000 IK

UBio-X Pro 2

تیارا

تیام

برای دریافت مشاوره و اطلاعات بیشتر با شماره تلفن های زیر تماس بگیرید؛

(خط ویژه): 34059100-026
مستقیم واحد فروش: 44019738-021
آنکال خارج از وقت اداری: 09124190255