اسفند ۱, ۱۳۹۹ - سیستم جامع حراست و انتظامات دژبان

تاثیر ویروس کرونا بر فرآیند کنترل تردد سازمان ها

تاثیر ویروس کرونا بر فرآیند کنترل تردد سازمان ها

۱ اسفند ۱۳۹۹

تاثیر ویروس کرونا بر فرآیند کنترل تردد سازمان ها همان طور که می دانید با همه گیری ویروس کرونا زندگی بشر دچار تحول عظیمی شد. تاثیر این ویروس منحوس از روابط انسانی افراد گرفته تا کسب و کار ها و نحوی کنترل و نظارت بر ...

اطلاعات تماس