نمایشگاه ایران اکسپو ( حضور در غرفه پارک فناوری اطلاعات و ارتباطات )

دفعات حضور : ۱ بار

۱۳۹۸

زمان برگزاری : یک بار در سال

محصولات حاضر در نمایشگاه : نرم افزار حراستگیت کنترل تردد

IRAN EXPO 2019