موسسه سوره

موسسه سوره

admin
در تاریخ : ۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

نصب و راه اندازی سیستم کنترل تردد دژبان در موسسه سوره.زمان اجرای پروژه: اردیبهشت 1401مکان پروژه: استان تهران

مشاهده بیشتر
شرکت هواپیمایی آسمان

شرکت هواپیمایی آسمان

admin
در تاریخ : ۲۴ بهمن ۱۴۰۰

نصب و راه اندازی سامانه هوشمند تشخیص پلاک دژبان در شرکت هواپیمایی آسمان.زمان اجرای پروژه: بهمن۱۴۰۰مکان پروژه: استان تهران

مشاهده بیشتر
شرکت مپنا ( مکو )

شرکت مپنا ( مکو )

admin
در تاریخ : ۲۱ آذر ۱۴۰۰

نصب و راه اندازی گیت کنترل تردد دژبان در شرکت مپنا ( مکو ).زمان اجرای پروژه: آذر ۱۴۰۰مکان پروژه: استان تهران

مشاهده بیشتر
مجتمع فنی پیربکران

مجتمع فنی پیربکران

admin
در تاریخ : ۱۵ آبان ۱۴۰۰

نصب و راه اندازی نرم افزار پلاک خوان و راهبند های خودرویی دژبان در مجتمع فنی پیربکران​.زمان اجرای پروژه: آبان ۱۴۰۰مکان پروژه: استان اصفهان

مشاهده بیشتر
شرکت گاز اصفهان

شرکت گاز اصفهان

admin
در تاریخ : ۵ مرداد ۱۴۰۰

نصب و راه اندازی نرم افزار پلاک خوان دژبان در شرکت گاز اصفهان​​.زمان اجرای پروژه: مرداد ۱۴۰۰مکان پروژه: استان اصفهان

مشاهده بیشتر
شرکت پتروشیمی مسجد سلیمان

شرکت پتروشیمی مسجد سلیمان

admin
در تاریخ : ۳ مرداد ۱۴۰۰

نصب و راه اندازی سیستم جامع حراست و انتظامات، نرم افزار پلاک خوان دژبان در پروژه پتروشیمی مسجد سلیمان​. زمان اجرای پروژه: مرداد ۱۴۰۰ مکان پروژه: استان خوزستان

مشاهده بیشتر
سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور

سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور

admin
در تاریخ : ۱۳ تیر ۱۴۰۰

نصب و راه اندازی سیستم جامع حراست و انتظامات، نرم افزار پلاک خوان دژبان و دستگاه تشخیص چهره با ماسک در سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور. زمان اجرای پروژه: تیر ۱۴۰۰ مکان پروژه: استان تهران

مشاهده بیشتر