پروژه شرکت صنایع انرژی

پروژه شرکت صنایع انرژی

admin
در تاریخ : ۲۳ مهر ۱۴۰۱

https://mydejban.com/wp-content/uploads/2022/10/راهبند-دژبان.mp4 نصب و راه اندازی راهبند خودرویی و سیستم جامع پلاک خوان دژبان در شرکت صنایع انرژی.زمان اجرای پروژه: مهر ۱۴۰۱مکان پروژه: استان تهران

مشاهده بیشتر
سالن غذاخوری ارنیکا

سالن غذاخوری ارنیکا

admin
در تاریخ : ۱۹ مرداد ۱۴۰۱

نصب و راه اندازی گیت کنترل تردد دژبان در سالن غذاخوری هلدینگ ارنیکا .زمان اجرای پروژه: مرداد ۱۴۰۱مکان پروژه: استان تهران

مشاهده بیشتر
برج های دوقلوی رضوان

برج های دوقلوی رضوان

admin
در تاریخ : ۲ خرداد ۱۴۰۱

نصب و راه اندازی سیستم کنترل تردد خودرویی (پلاک خوان) دژبان در برج های دوقلوی رضوان در منطقه 22 تهران.زمان اجرای پروژه: خرداد ۱۴۰۱مکان پروژه: استان تهران

مشاهده بیشتر
موسسه سوره

موسسه سوره

admin
در تاریخ : ۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

نصب و راه اندازی سیستم کنترل تردد دژبان در موسسه سوره.زمان اجرای پروژه: اردیبهشت 1401مکان پروژه: استان تهران

مشاهده بیشتر
شرکت هواپیمایی آسمان

شرکت هواپیمایی آسمان

admin
در تاریخ : ۲۴ بهمن ۱۴۰۰

نصب و راه اندازی سامانه هوشمند تشخیص پلاک دژبان در شرکت هواپیمایی آسمان.زمان اجرای پروژه: بهمن۱۴۰۰مکان پروژه: استان تهران

مشاهده بیشتر
شرکت مپنا ( مکو )

شرکت مپنا ( مکو )

admin
در تاریخ : ۲۱ آذر ۱۴۰۰

نصب و راه اندازی گیت کنترل تردد دژبان در شرکت مپنا ( مکو ).زمان اجرای پروژه: آذر ۱۴۰۰مکان پروژه: استان تهران

مشاهده بیشتر
مجتمع فنی پیربکران

مجتمع فنی پیربکران

admin
در تاریخ : ۱۵ آبان ۱۴۰۰

نصب و راه اندازی نرم افزار پلاک خوان و راهبند های خودرویی دژبان در مجتمع فنی پیربکران​.زمان اجرای پروژه: آبان ۱۴۰۰مکان پروژه: استان اصفهان

مشاهده بیشتر