دانشگاه کردستان

دانشگاه کردستان

pariyaasadnezhad
در تاریخ : ۲۰ شهریور ۱۴۰۲

نصب و راه اندازی4 عدد نرم‌افزار و دوربین پلاک خوان9 عدد Access control و8 عدد راهبند خودرویی دژبان در دانشگاه  کردستان.زمان اجرای پروژه: شهریور 1402مکان پروژه: استان کردستان

مشاهده بیشتر
سازمان بازرسی کل کشور

سازمان بازرسی کل کشور

pariyaasadnezhad
در تاریخ : ۱۲ شهریور ۱۴۰۲

نصب و راه اندازی سیستم کنترل تردد خودرویی در سازمان بازرسی کل کشور.زمان اجرای پروژه: شهریور ۱۴۰۲مکان پروژه: استان تهران

مشاهده بیشتر
شرکت گاز استان کرمانشاه

شرکت گاز استان کرمانشاه

admin
در تاریخ : ۳ خرداد ۱۴۰۲

نصب و راه اندازی سیستم کنترل تردد خودرویی در شرکت گاز استان کرمانشاه.زمان اجرای پروژه: خرداد ۱۴۰۲مکان پروژه: استان کرمانشاه.

مشاهده بیشتر
اداره کل جهاد کشاورزی

اداره کل جهاد کشاورزی

admin
در تاریخ : ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۲

نصب و راه اندازی سیستم کنترل تردد خودرویی در اداره کل جهاد کشاورزی استان قزوین.زمان اجرای پروژه: اردیبهشت 1402مکان پروژه: استان تهران

مشاهده بیشتر