اداره کل فرهنگ‌ و ارشاد اسلامی

اداره کل فرهنگ‌ و ارشاد اسلامی

نصب و راه اندازی گیت کنترل تردد دژبان در اداره کل فرهنگ‌ و ارشاد اسلامی استان کهکیلویه و بویراحمد​. زمان اجرای پروژه: خرداد ۱۴۰۰ مکان پروژه: استان کهکیلویه و بویراحمد

شرکت شاپرک

شرکت شاپرک

نصب و راه اندازی گیت کنترل تردد و نرم افزار پلاک خوان دژبان در شرکت شاپرک.زمان اجرای پروژه: خرداد 1400مکان پروژه: تهران

شرکت کاوشگران ارتباط نوین

شرکت کاوشگران ارتباط نوین

نصب و راه اندازی گیت کنترل تردد دژبان در شرکت کاوشگران ارتباط نوین​. زمان اجرای پروژه: اردیبهشت 1400 مکان پروژه: تهران

سازمان فضایی

سازمان فضایی

نصب و راه اندازی سیستم جامع حراست و انتظامات، گیت کنترل تردد، راهبند دژبان در سازمان فضایی زمان اجرای پروژه: فروردین ماه ۱۴۰۰ مکان پروژه: ماهدشت

شرکت مناطق نفت خیز جنوب

شرکت مناطق نفت خیز جنوب

نصب و راه اندازی گیت کنترل تردد دژبان در دفتر تهران شرکت مناطق نفت خیز جنوب.زمان اجرای پروژه: اردیبهشت ماه ۱۳۹۹مکان پروژه: استان تهران.

شهرک صنعتی دارویی بنیاد برکت

شهرک صنعتی دارویی بنیاد برکت

نصب و راه اندازی راهبند های خودرویی و نرم افزار پلاک خوان دژبان در شهرک صنعتی دارویی بنیاد برکت.زمان اجرای پروژه: اردیبهشت ماه 1399مکان پروژه: استان البرز

شرکت کاوشگران ارتباط نوین

شرکت کاوشگران ارتباط نوین

نصب و راه اندازی گیت کنترل تردد دژبان در شرکت کاوشگران ارتباط نوین.زمان اجرای پروژه: اسفند ماه 1398مکان پروژه: تهران - کامرانیه.

شرکت بیمه آرمان (ساختمان نفت)

شرکت بیمه آرمان (ساختمان نفت)

نصب و راه اندازی سه دستگاه گیت کنترل تردد دژبان در ساختمان نفت بیمه آرمان.زمان اجرای پروژه: مرداد ماه 1398مکان پروژه: تهران.

شرکت بیمه آرمان(ساختمان مرکزی)

شرکت بیمه آرمان(ساختمان مرکزی)

نصب و راه اندازی سه دستگاه گیت کنترل تردد دژبان در ساختمان مرکزی بیمه آرمان.زمان اجرای پروژه: تیرماه 1398مکان پروژه: تهران .

ستاد مرکزی وزارت صنعت، معدن و تجارت

ستاد مرکزی وزارت صنعت، معدن و تجارت

نصب و راه اندازی راه بند خودرویی تاشو در ابعاد سفارشی در پارکینگ ستاد مرکزی وزارت صنعت، معدن و تجارت.زمان اجرای پروژه: بهمن ماه 1397مکان پروژه: تهران.