پارک فناوری اطلاعات و ارتباطات

پارک فناوری اطلاعات و ارتباطات

نصب و راه اندازی گیت کنترل تردد دژبان در پارک فناوری اطلاعات و ارتباطات. زمان اجرای پروژه: مرداد ۱۴۰۲ مکان پروژه: استان البرز.

سازمان زیباسازی شهرداری تهران

سازمان زیباسازی شهرداری تهران

نصب و راه اندازی گیت کنترل تردد دژبان در سازمان زیباسازی شهرداری تهران. زمان اجرای پروژه: تیر ۱۴۰۲ مکان پروژه: استان تهران.

سازمان آموزش فنی حرفه ای کشور

سازمان آموزش فنی حرفه ای کشور

نصب و راه اندازی گیت کنترل تردد دژبان در سازمان آموزش فنی حرفه ای کشور​.زمان اجرای پروژه: خرداد ۱۴۰۲مکان پروژه: استان تهران.

پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات

پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات

نصب و راه اندازی گیت کنترل تردد دژبان در پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات.زمان اجرای پروژه: اسفند ۱۴۰۱مکان پروژه: استان تهران

سازمان امور اراضی کشور

سازمان امور اراضی کشور

نصب و راه اندازی گیت کنترل تردد دژبان در سازمان امور اراضی کشور.زمان اجرای پروژه: اسفند ۱۴۰۱مکان پروژه: استان تهران

رایان بورس

رایان بورس

نصب و راه اندازی گیت کنترل تردد دژبان در رایان بورس.زمان اجرای پروژه: اسفند ۱۴۰۱مکان پروژه: استان تهران

سالن غذاخوری ارنیکا

سالن غذاخوری ارنیکا

نصب و راه اندازی گیت کنترل تردد دژبان در سالن غذاخوری هلدینگ ارنیکا .زمان اجرای پروژه: مرداد ۱۴۰۱مکان پروژه: استان تهران

شرکت مپنا ( مکو )

شرکت مپنا ( مکو )

نصب و راه اندازی گیت کنترل تردد دژبان در شرکت مپنا ( مکو ).زمان اجرای پروژه: آذر ۱۴۰۰مکان پروژه: استان تهران

شورایعالی مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی

شورایعالی مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی

نصب و راه اندازی گیت های کنترل تردد در شورایعالی مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی.زمان اجرای پروژه: آذر ۱۴۰۰مکان پروژه: استان تهران

اداره کل فرهنگ‌ و ارشاد اسلامی

اداره کل فرهنگ‌ و ارشاد اسلامی

نصب و راه اندازی گیت کنترل تردد دژبان در اداره کل فرهنگ‌ و ارشاد اسلامی استان کهکیلویه و بویراحمد​. زمان اجرای پروژه: خرداد ۱۴۰۰ مکان پروژه: استان کهکیلویه و بویراحمد