مهر ۴, ۱۴۰۲ - سیستم جامع حراست و انتظامات دژبان

اصول CPTED و کاربردهای آن در محیط‌های شهری

اصول CPTED و کاربردهای آن در محیط‌های شهری

۴ مهر ۱۴۰۲

در دنیای امروزه، تأمین امنیت و کاهش نرخ جرم در جوامع از مسائل اساسی و حیاتی است که تمام افراد و ادارات درگیر در امور اجتماعی با آن مواجه هستند. جرم‌های محیطی، به عنوان یکی از انواع جرم‌ها، به تعداد زیادی از جامعه‌ها و شهرها ...

اطلاعات تماس