شرکت آب و فاضلاب سیستان و بلوچستان

دوربین مایلسایت
دوربین مایلسایت
ورودی سازمان( زابل )
ورودی سازمان( سیستان بلوچستان )

نصب و راه اندازی اتوماسیون حراست و انتظامات دژبان به همراه سه نسخه ماژول تشخیص چهره در شرکت آب و فاضلاب سیستان و بلوچستان و شرکت آب و فاضلاب زابل.

زمان اجرای پروژه: اردیبهشت ماه 1399

مکان پروژه: استان سیستان و بلوچستان.

اطلاعات تماس