اداره کل راه و شهرسازی استان همدان

اداره-کل-راه-و-شهرسازی-استان-همدان
اداره-راه-و-شهرسازی-استان-همدان-2
اداره-راه-و-شهر-سازی-استان-همدان3

نصب و راه اندازی گیت کنترل تردد دژبان به همراه دستگاه تشخیص چهره در ساختمان اداره کل راه و شهرسازی همدان.

زمان اجرای پروژه: آذر ۱۴۰۲

مکان پروژه: استان همدان .

اطلاعات تماس