اداره کل پشتیبانی شهرداری تهران

اداره-کل-پشتیبانی-شهرداری-تهران،-ساختمان-خیام-گیت های کنترل تردد دژبان

پروژه نصب و راه اندازی 7 عدد گیت کنترل تردد دژبان به همراه دستگاه های تشخیص چهره در اداره کل پشتیبانی شهرداری تهران. 

زمان اجرای پروژه: فروردین 1403 

مکان پروژه:استان تهران.

اطلاعات تماس