استانداری سمنان

نصب و راه اندازی سیستم جامع حراست و انتظامات دژبان در استانداری سمنان.

زمان اجرای پروژه: مرداد ماه 1397

مکان پروژه: سمنان.

اطلاعات تماس