بانک ایران زمین

نصب و راه اندازی سیستم جامع حراست وانتظامات دژبان به همراه سه دستگاه گیت کنترل تردد در بانک ایران زمین ساختمان یوسف آباد.

زمان اجرای پروژه: تیر ماه 1396

مکان پروژه: تهران.

اطلاعات تماس