بانک صادرات سرپرستی ارومیه

دوربین milesight

نصب و راه اندازی سیستم جامع حراست و انتظامات دژبان در بانک صادرات سرپرستی ارومیه.

زمان اجرای پروژه: آبان ماه 1398

مکان پروژه: ارومیه.

اطلاعات تماس