بانک صادرات سرپرستی ارومیه
دوربین milesight

نصب و راه اندازی سیستم جامع حراست و انتظامات دژبان در بانک صادرات سرپرستی ارومیه.

زمان اجرای پروژه: آبان ماه ۱۳۹۸

مکان پروژه: ارومیه.

admin
در تاریخ:۲۰ آبان ۱۳۹۸