برج های دوقلوی رضوان

نصب و راه اندازی سیستم کنترل تردد خودرویی (پلاک خوان) دژبان در برج های دوقلوی رضوان در منطقه ۲۲ تهران.

زمان اجرای پروژه: خرداد ۱۴۰۱

مکان پروژه: استان تهران

admin
در تاریخ:۲ خرداد ۱۴۰۱