بیمارستان تخصصی البرز

نصب و راه اندازی سیستم کنترل تردد دژبان در بیمارستان تخصصی البرز.

زمان اجرای پروژه: دی ۱۴۰۱

مکان پروژه: استان البرز

اطلاعات تماس