شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی اهواز

نصب و راه اندازی سیستم جامع حراست و انتظامات دژبان در شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی اهواز.

زمان اجرای پروژه: مهر ماه 1397

مکان پروژه: اهواز .

اطلاعات تماس