شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی اهواز

نصب و راه اندازی سیستم جامع حراست و انتظامات دژبان در شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی اهواز.

زمان اجرای پروژه: مهر ماه ۱۳۹۷

مکان پروژه: اهواز .

admin
در تاریخ:۴ مهر ۱۳۹۷