شرکت صنایع پتروشیمی دنا

راهبند دژبان
راهبند دژبان صنایع پتروشیمی دنا

نصب و راه اندازی راهبند خودرویی دژبان در شرکت صنایع پتروشیمی دنا.

زمان اجرای پروژه: خرداد 1403

مکان پروژه: استان بوشهر، بندر عسلویه

اطلاعات تماس