ساختمان بانک سپه شعبه پاسداران

گیت کنترل تردد
گیت کنترل تردد
گیت کنترل تردد
گیت کنترل تردد

پروژه نصب و راه اندازی  گیت کنترل تردد دژبان به همراه دستگاه های تشخیص چهره و دستگاه RFID در بانک سپه، ساختمان گلستان ، شعبه پاسداران.


زمان اجرای پروژه: فروردین 1403


مکان پروژه:استان تهران.

اطلاعات تماس