سازمان آموزش فنی حرفه ای کشور

سازمان آموزش فنی حرفه ای کشور
سازمان آموزش فنی حرفه ای کشور
سازمان آموزش فنی حرفه ای کشور

نصب و راه اندازی گیت کنترل تردد دژبان در سازمان آموزش فنی حرفه ای کشور​.

زمان اجرای پروژه: خرداد ۱۴۰۲

مکان پروژه: استان تهران.

اطلاعات تماس