سازمان امور اراضی کشور

نصب و راه اندازی گیت کنترل تردد دژبان در سازمان امور اراضی کشور.

زمان اجرای پروژه: اسفند ۱۴۰۱

مکان پروژه: استان تهران

اطلاعات تماس