سازمان بازرسی کل کشور

سازمان-بازرسی-کل-کشور

نصب و راه اندازی سیستم کنترل تردد خودرویی در سازمان بازرسی کل کشور.

زمان اجرای پروژه: شهریور ۱۴۰۲

مکان پروژه: استان تهران

اطلاعات تماس