سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور

سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور
سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور
سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور

نصب و راه اندازی سیستم جامع حراست و انتظامات، نرم افزار پلاک خوان دژبان و دستگاه تشخیص چهره با ماسک در سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور.

زمان اجرای پروژه: تیر ۱۴۰۰

مکان پروژه: استان تهران

اطلاعات تماس