سازمان عمران زاینده رود

عمران-زاینده-رود

نصب و راه اندازی نرم افزار پلاک خوان دژبان در سازمان عمران زاینده رود.

زمان اجرای پروژه: مهر ۱۴۰۰

مکان پروژه: استان اصفهان

اطلاعات تماس