سالن غذاخوری ارنیکا

غذاخوری ارنیکا
غذاخوری ارنیکا

نصب و راه اندازی گیت کنترل تردد دژبان در سالن غذاخوری هلدینگ ارنیکا .

زمان اجرای پروژه: مرداد ۱۴۰۱

مکان پروژه: استان تهران

اطلاعات تماس