ستاد مرکزی وزارت صنعت، معدن و تجارت

نصب و راه اندازی راه بند خودرویی تاشو در ابعاد سفارشی در پارکینگ ستاد مرکزی وزارت صنعت، معدن و تجارت.
زمان اجرای پروژه: بهمن ماه ۱۳۹۷
مکان پروژه: تهران.

admin
در تاریخ:۱۰ بهمن ۱۳۹۷