شرکت برق منطقه ای خوزستان
شرکت برق منطقه ای خوزستان

نصب و راه اندازی سیستم جامع حراست و انتظامات دژبان در​ ​شرکت برق منطقه ای خوزستان

زمان اجرای پروژه: مهر ماه ۱۳۹۹

مکان پروژه: استان خوزستان

admin
در تاریخ:۲۲ مهر ۱۳۹۹