شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران

شرکت نفت و گاز گچساران
شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران
شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران
شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران
شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران

پروژه نصب و راه اندازی 4 دستگاه گیت کنترل تردد دژبان به همراه دستگاه های تشخیص چهره و دستگاه RFID در شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران(ساختمان مدیریت).

 

زمان اجرای پروژه: اردیبهشت 1403

 

مکان پروژه:استان خوزستان.

اطلاعات تماس