شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران

Traffic-control-gate-گیت-کنترل-تردد
Traffic-control-gate-گیت-کنترل-تردد
Traffic-control-gate-گیت-کنترل-تردد
Traffic-control-gate-گیت-کنترل-تردد

پروژه نصب و راه اندازی 5 دستگاه گیت کنترل تردد دژبان به همراه دستگاه های تشخیص چهره و دستگاه RFID در شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران.


زمان اجرای پروژه: اردیبهشت 1403


مکان پروژه:استان تهران.

اطلاعات تماس