شرکت بهره‌ برداری نفت و گاز شرق

شرکت بهره‌ برداری نفت و گاز شرق
شرکت بهره‌ برداری نفت و گاز شرق
شرکت بهره‌ برداری نفت و گاز شرق
شرکت بهره‌ برداری نفت و گاز شرق
شرکت بهره‌ برداری نفت و گاز شرق
شرکت بهره‌ برداری نفت و گاز شرق

نصب و راه اندازی سیستم کنترل تردد خودرویی در شرکت بهره برداری نفت و گاز شرق​.

زمان اجرای پروژه: خرداد ۱۴۰۲

مکان پروژه: استان تهران.

اطلاعات تماس