شرکت شاپرک

گیت کنترل تردد شرکت شاپرک
دوربین مایلسایت شاپرک
دوربین مایلسایت شاپرک

نصب و راه اندازی گیت کنترل تردد و نرم افزار پلاک خوان دژبان در شرکت شاپرک.

زمان اجرای پروژه: خرداد 1400

مکان پروژه: تهران

اطلاعات تماس