شرکت مجتمع کشتی سازی و صنایع فراساحل ایران

شرکت-مجتمع-کشتی-سازی-و-صنایع-فراساحل-ایران-دژبان
شرکت-مجتمع-کشتی-سازی-و-صنایع-فراساحل-ایران-دژبان
شرکت-مجتمع-کشتی-سازی-و-صنایع-فراساحل-ایران2
شرکت-مجتمع-کشتی-سازی-و-صنایع-فراساحل-ایران3

نصب و راه اندازی راهبندهای دژبان و سیستم کنترل تردد خودرویی دژبان در شرکت مجتمع کشتی سازی و صنایع فراساحل ایران .

زمان اجرای پروژه: مهر ۱۴۰۲

مکان پروژه: استان بوشهر، عسلویه

اطلاعات تماس