شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران منطقه مشهد

نصب و راه اندازی سیستم جامع حراست و انتظامات دژبان در شکت پخش فرآورده های نفتی ایران در مشهد.

زمان اجرای پروژه: مهرماه 1397

مکان پروژه: مشهد.

اطلاعات تماس