شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران منطقه مشهد

نصب و راه اندازي سیستم جامع حراست و انتظامات دژبان در شکت پخش فرآورده های نفتی ایران در مشهد.

زمان اجرای پروژه: مهرماه ۱۳۹۷

مکان پروژه: مشهد.

admin
در تاریخ:۳ مهر ۱۳۹۷