شرکت میهن

نصب و راه اندازی سیستم حراست و انتظامات دژبان در انبار شرکت میهن.

زمان اجرای پروژه: دی ۱۴۰۱

مکان پروژه: استان تهران

اطلاعات تماس