شرکت نفت بهران

نصب و راه اندازی باسکول هوشمند دژبان، در شرکت نفت بهران

زمان اجرای پروژه: بهمن ماه ۱۳۹۷

مکان پروژه: تهران، پالایشگاه نفت بهران

admin
در تاریخ:۲۳ بهمن ۱۳۹۷