شرکت نفت بهران

نصب و راه اندازی باسکول هوشمند دژبان، در شرکت نفت بهران

زمان اجرای پروژه: بهمن ماه 1397

مکان پروژه: تهران، پالایشگاه نفت بهران

اطلاعات تماس