شرکت پالایش نفت کرمانشاه

نصب و راه اندازي سیستم جامع حراست و انتظامات دژبان درشرکت پالایش نفت کرمانشاه.

زمان اجرای پروژه: اسفندماه ۱۳۹۷

مکان پروژه: شهرستان کرمانشاه.

admin
در تاریخ:۲۳ اسفند ۱۳۹۷