شرکت پالایش نفت کرمانشاه

نصب و راه اندازی سیستم جامع حراست و انتظامات دژبان درشرکت پالایش نفت کرمانشاه.

زمان اجرای پروژه: اسفندماه 1397

مکان پروژه: شهرستان کرمانشاه.

اطلاعات تماس