شرکت پتروشیمی مسجد سلیمان

نصب و راه اندازی سیستم جامع حراست و انتظامات، نرم افزار پلاک خوان دژبان در پروژه پتروشیمی مسجد سلیمان​.

زمان اجرای پروژه: مرداد ۱۴۰۰

مکان پروژه: استان خوزستان

اطلاعات تماس