شرکت پولاد پویش

نصب و راه اندازی سیستم جامع حراست و انتظامات دژبان در​ ​شرکت پولاد پویش

زمان اجرای پروژه: آبان ماه ۱۳۹۹

مکان پروژه: شهر صنعتی پرند

اطلاعات تماس