شرکت کاوشگران ارتباط نوین

گیت کنترل تردد ارنیکا 2

نصب و راه اندازی گیت کنترل تردد دژبان در شرکت کاوشگران ارتباط نوین​.

زمان اجرای پروژه: اردیبهشت 1400

مکان پروژه: تهران

اطلاعات تماس