شرکت کاوشگران ارتباط نوین
گیت کنترل تردد ارنیکا 2

نصب و راه اندازی گیت کنترل تردد دژبان در شرکت کاوشگران ارتباط نوین​.

زمان اجرای پروژه: اردیبهشت ۱۴۰۰

مکان پروژه: تهران

admin
در تاریخ:۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۰