شرکت گاز استان قزوین

نصب و راه اندازی نرم افزار پلاک خوان دژبان در شرکت گاز استان قزوین.

زمان اجرای پروژه: دی ماه 1398

مکان پروژه: قزوین.

اطلاعات تماس