شرکت گاز استان کرمانشاه

نصب و راه اندازی سیستم کنترل تردد خودرویی در شرکت گاز استان کرمانشاه.

زمان اجرای پروژه: خرداد ۱۴۰۲

مکان پروژه: استان کرمانشاه.

اطلاعات تماس