شرکت گسترش پخش سانا

نصب و راه اندازی نرم افزار حراست و نرم افزار پلاک خوان دژبان در شرکت گسترش پخش سانا.

زمان اجرای پروژه: بهمن ماه 1398

مکان پروژه: کیلومتر 8 جاده مخصوص کرج.

اطلاعات تماس