شرکت گسترش پخش سانا

نصب و راه اندازی نرم افزار حراست و نرم افزار پلاک خوان دژبان در شرکت گسترش پخش سانا.

زمان اجرای پروژه: بهمن ماه ۱۳۹۸

مکان پروژه: کیلومتر ۸ جاده مخصوص کرج.

admin
در تاریخ:۱۲ بهمن ۱۳۹۸