شهرک صنعتی دارویی بنیاد برکت
تابلو شهرک صنعتی دارویی برکت
راهبند خودرو از نمای روبه رو
تابلو شهرک صنعتی دارویی برکت

نصب و راه اندازی راهبند های خودرویی و نرم افزار پلاک خوان دژبان در شهرک صنعتی دارویی بنیاد برکت.

زمان اجرای پروژه: اردیبهشت ماه ۱۳۹۹

مکان پروژه: استان البرز

admin
در تاریخ:۲ اردیبهشت ۱۳۹۹