شهرک صنعتی دارویی بنیاد برکت

تابلو شهرک صنعتی دارویی برکت
راهبند خودرو از نمای روبه رو
تابلو شهرک صنعتی دارویی برکت

نصب و راه اندازی راهبند های خودرویی و نرم افزار پلاک خوان دژبان در شهرک صنعتی دارویی بنیاد برکت.

زمان اجرای پروژه: اردیبهشت ماه 1399

مکان پروژه: استان البرز

اطلاعات تماس