شهرک صنعتی دارویی بنیاد برکت
تابلو شهرک صنعتی دارویی برکت
راهبند خودرو از نمای روبه رو
تابلو شهرک صنعتی دارویی برکت
نصب و راه اندازی راهبند های خودرویی و نرم افزار پلاک خوان دژبان در شهرک صنعتی دارویی بنیاد برکت​. زمان اجرای پروژه: اردیبهشت ماه ۱۳۹۹ مکان پروژه: استان البرز.
admin
در تاریخ:۲ اردیبهشت ۱۳۹۹